kịch bản sự kiện ra mắt sản phẩm – Đăng Ký Bản Quyền