Thủ tục đăng ký bản quyền nhiếp ảnh có khó thực hiện hay không?